Terra Technica

Missie TerraTechnica, met steun van vele partners, werken aan wereldwijde klimaatuitdagingen

Vandaag de dag is er één uitdaging belangrijker dan alle andere. Onze energiebronnen moeten veranderen. Hoe dan ook. Zon, wind, regen, biomassa, geo-thermie, golven en getij zijn onze energiebronnen van de toekomst. Die toekomst begint niet morgen, maar is nu al aan de gang. Naast deze grote veranderingen, loopt er een project op bedrijvenniveau. Studenten Technische Bedrijfskunde met hun collega’s van Weg- en Waterbouw en Werktuigbouw, met de laatste kennis en vooral ook jonge en frisse ideeën, kunnen voor een bepaalde duur uw R&D-afdeling vormen, om een specifiek probleem of keten van problemen op te pakken.

Lokale duurzaamheidsoplossingen
Nergens in Nederland gaat de ontwikkeling van duurzame energie zo snel als in de regio Noord-Holland Noord. Een aantal bedrijven gaat zelfs wereldwijd aan de leiding. De energie-oplossingen uit onze regio dragen bij aan oplossingen voor het wereldwijde klimaatprobleem. Verbinding van alle kennis die onze regio voorhanden is, is daarbij van groot belang. Studenten dragen met hun kennis bij aan het lokale bedrijfsleven en leren aan de hand van echte praktijkcases. Het bedrijfsleven heeft gemakkelijker toegang tot onderzoeksresultaten, die zij kunnen toepassen bij de ontwikkeling van duurzame energie.


Het is tijd om krachten te bundelen. Ideeën, talenten, en kennis die we in huis hebben moeten we delen. Met TerraTechnica nemen wij daarin het voortouw. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en onderzoek betekent kracht in het kwadraat. Samen staan we het sterkst om onze duurzame wereld vorm te geven.

Neem vooral een kijkje op www.terratechnica.nl of mail uw vragen naar info@terratechnica.nl . Projectleider Bouke Veldman zal deze met plezier beantwoorden.