EPA

Het EPA is een initiatief van Stichting Ondernemend Alkmaar (nu Stichting ORA) en andere regionale bedrijvenverenigingen. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Alkmaar, de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland. Het initiatief sluit aan op dat van de Energie Coöperatie West-Friesland wat dezelfde activiteiten en doelgroep heeft. Voor een optimale dienstverlening werken EPA en ECWF achter de voordeur samen.

Via EPA nemen Ondernemend Regio Alkmaar en de andere bedrijvenverenigingen in de regio samen verantwoording voor het realiseren van de regionale klimaatdoelstellingen. Het EPA voorziet hierin door het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het regionale MKB om hieraan te kunnen bijdragen.

EPA levert een bijdrage aan de verduurzaming van het regionale MKB op een voor deze bedrijven zo profijtelijk als mogelijke wijze. Daarmee draagt EPA bij aan de maatschappelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen én de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het EPA realiseert, door grootschalige inkoop van duurzaam opgewekte energie, zo laag mogelijke energietarieven voor de deelnemers.

EPA heeft geen winstoogmerk en ook geen verdienmodel anders dan dat de te maken kosten worden gedekt en er voldoende middelen moeten zijn om de continuïteit van het EPA te waarborgen. De inkomsten van EPA bestaan uit de bijdragen van de deelnemers en partners en de vergoeding van de energieleverancier voor marketingactiviteiten. Diensten, zoals de Energiescan, worden geleverd tegen kostprijs.