Over ORA

ORA, voluit Ondernemend Regio Alkmaar, bestaat uit twee organisaties: de Stichting ORA die de sponsor- en netwerkkant beheert en bedient en de Vereniging ORA. De laatste is de opvolger van de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar en omstreken, ofwel FBA e.o.

De Stichting ORA bestaat uit Ondernemend Alkmaar, de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Bedrijfskring Langedijk. De organisatie van netwerkbijeenkomsten zoals het unieke Gala met uitreiking van de Waaghals (prijs voor beste onderneming), Hallo 2022!, de ORA Bedrijven Golfcompetitie en het initiëren en begeleiden van projecten als EPA, PCMA en andere nieuwe initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid naast Terra Technica (zie verder op de site) en bijvoorbeeld Mix and Match met InHolland, vinden plaats in Stichting ORA-verband. Daarnaast hebben de verenigingen hun eigen netwerkbijeenkomsten.

De inkomsten van de Stichting ORA komen uit de sponsorbijdragen (met allocatie naar de plaats van vestiging van de sponsor) en uit deelnemingen in diverse vennootschappen (waaronder EPA). Met drie vertegenwoordigers (één van elke aangesloten bedrijvenvereniging) en een onafhankelijk voorzitter, is er een stevig toezicht op de bestedingen. Door deze scheiding met de Vereniging ORA is objectieve en stevige belangenbehartiging geborgd en kunnen projecten onafhankelijk beoordeeld worden.

De vereniging ORA richt zich net als de FBA met 100% focus op de belangenbehartiging van de aangesloten bedrijvenverenigingen. Het volgen en beïnvloeden van de politiek en overheid, of dat nu regionaal, provinciaal, landelijk of internationaal is, de Vereniging ORA stáát voor de belangen van die ruim 15.000 ondernemingen in de Regio. Vereniging ORA neemt deel aan het Economisch Forum en voert het overleg met omringende organisaties als de West-Friese Bedrijvengroep, OV IJmond en de bedrijvenverenigingen in de BUCH, of in de Kop van Noord-Holland. De voorzitters van de drie bedrijvenverenigingen vormen het bestuur, ondersteund door een bestuurssecretaris.

Alle voorzitters en penningmeesters werken zonder bezoldiging voor uw en onze Regio.

Ondernemend Alkmaar

Vereniging Ondernemend Alkmaar

Ga naar de website

Heerhugowaard

Bedrijfskring Heerhugowaard

Ga naar de website

Langedijk

Bedrijfskring Langedijk

Ga naar de website