RPA-NHN biedt Praktijkleren tot 2021 kosteloos aan

Iedere werkgever in Noord-Holland-Noord kent -als het goed is- het RPA-NHN.
De arbeidsmarkt ontwikkelt zich razendsnel, ook in deze Corona-tijden. Ontwikkeling van medewerkers, het vinden en behouden van medewerkers om daardoor als bedrijf en werkgever ook te groeien, is cruciaal. En daar richt Praktijkleren (zie de Brochure) zich op.

Kort nog over het RPA-NHN: RPA-NHN (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord) is strategisch en uitvoerend partner voor werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Samen werken we aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt ten behoeve van een sterke, regionale economie.

RPA-NHN faciliteert, coördineert en verbindt. Wij monitoren afspraken over en activiteiten op de regionale arbeidsmarkt en maken resultaten zichtbaar. Daarvoor bieden wij middelen, denkkracht, daadkracht en innovatie.

Om de regionale arbeidsmarkt voor iedereen geschikt te maken volgen wij vier actielijnen:

 1. Aanbodzijde arbeidsmarkt
  Alle talenten in de regio zijn in beeld. Adequate ondersteuning voor mensen om aan het werk te komen en te blijven.
 1. Vraagzijde arbeidsmarkt
  Inzicht in kansrijke sectoren en beroepen. Werkgevers zetten actief in op het anders werven van werkzoekenden en formuleren hun vraag naar arbeid in de vorm van competenties, skills en talenten.
 1. Route naar werk
  Efficiënte en effectieve ondersteuning van de match op de arbeidsmarkt. Inzicht in de werking van initiatieven om de match op de arbeidsmarkt te realiseren.
 1. Scholing
  Een flexibel opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers. Continue ontwikkeling van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, studenten en scholieren.

En daar maakt Praktijkleren onderdeel van uit. Voor een interview met Frank Beekman (Horizon College) en Laurens Overtoom (ICT vanaf Morgen) die meer vertellen over wat Praktijkleren ‘doet’ kunt u zien via: https://youtu.be/hYaFHxH6jqU . Voor alle informatie over Praktijkleren klikt u op Praktijkleren . Voor meer informatie over RPA-NHN klikt u op RPA-NHN