Bijeenkomst Leeghwaterbrug en N243

Leeghwaterbrug, laatste steen nog lang niet boven.

Dinsdagavond in de Bestuurskamer van het AFAS Stadion, terwijl de directie van AZ in een andere vergaderruimte druk overlegde over wanneer het stadion weer gebruik mag worden, waren bezorgde, boze en kritische ondernemers in gesprek met Gedeputeerde Adnan Tekin van mobiliteit.

De Gedeputeerde had na enige intensieve gesprekken met voorzitter Rob Niele van Ondernemend Regio Alkmaar (ORA) gevraagd of hij welkom zou zijn om in gesprek te komen met ondernemers uit de Regio Alkmaar. In plaats van 9 maanden zal de overlast van de half afgesloten Leeghwaterbrug naar het zich laat aanzien 31 maanden gaan duren. En het is nog maar de vraag of de datum van maart 2020 gehaald gaat worden.

Ondernemers en hun belangenbehartigers als TLN, ORA, VNO-NCW West, LTO luisterden naar de toelichting die aannemer Spie en de Gedeputeerde gaven. Ongeloof was er, en bleef er, over de aanbesteding, de uitvoering en de vertragingen die zijn ontstaan. Het gevoel ontstond dat sprake is van een ijsberg: 1/8 van de problemen werden benoemd, het grootste deel bleef onder water. Alarmerende verhalen over verliezen die in de miljoenen lopen, werden opgevangen door een aangekondigd onderzoek naar de gang van zaken, dat zal starten direct na de oplevering in maart 2020.

Veel ondernemers hebben weinig fiducie in dat onderzoek, en werden nog bezorgder toen aangegeven werd dat de datum van 20 maart nog kan verschuiven als zich nieuwe onverwachte zaken aandienen. Op voorstel van Ondernemend Regio Alkmaar werd in het tweede deel van de bijeenkomst aandacht ingeruimd voor de toekomst: de N243 (weg van Alkmaar naar Avenhorn) gaat op de schop. Er komen zes rotondes en aanpassingen in de wegvlakken. Dor de Projectmanager van de Provincie werd een toelichting gegeven. Met name uit de hoek van agrarische ondernemers werden kritische vragen gesteld: hun bedrijven moeten de weg op kunnen. De Provincie zegde toe daar zeer zeker rekening mee te houden door de weg in stukken en delen aan te pakken. De definitieve plannen, startdatum en aannemer zijn nog niet bekend. Bij de aanbesteding zal de aannemer moeten aangeven hoe hij hier mee omgaat.

Tenslotte was aandacht voor de ‘ruit’ die de Regio Alkmaar vormt, en waarin een aantal bekende knelpunten zit. De spoorbrug bij de N242 maakt verbreding onmogelijk, maar is aan te pakken. De N504 (er werd voor gepleit om de Largas Rotonde te laten vervallen en dat bedrag in te zetten voor betere oplossingen in de ruit) is een prominent knelpunt, en de N242 en de Westelijke Randweg om Alkmaar die aansluit op de N9 blijft een flessenhals. Al te veel toezeggingen kon de Gedeputeerde niet doen, maar hij beloofde dat dit stevig op zijn netvlies staat, ook omdat aan de oostkant van Noord-Holland ruim een half miljard ter beschikking is gekomen.

Gezamenlijke conclusie was dat aanbestedingen echt anders moeten, niet alleen op prijs, maar op kwaliteit, ondernemers- en omgevingsbelangen en dat aannemers vooral ui de regio moeten komen. Reistijd vanuit Friesland of Breda is kostenverspilling, niet duurzaam en milieuonvriendelijk. Een Noord-Hollandse aannemer kent de bijzondere kenmerken van de ondergrond en het wegennet het best. ‘Als de prijs dan ook klopt, en de regels staan het toe, dan wordt dat meegewogen’ was de enige toezegging die de Gedeputeerde op dit punt kon doen.

Nieuws over de Leeghwaterbrug is te vinden via https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N242_Leeghwaterbrug en nieuws over de N243 via https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting . Info over de avond: bestuur@ondernemendregioalkmaar.nl