Ondernemers goed georganiseerd

Helft ondernemers is lid van vereniging

18 april 2019 – Ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemers is lid van een vereniging. Dat blijkt uit het onderzoek `De rol van ondernemersverenigingen’ dat in opdracht van KVK is uitgevoerd. Bij het onderzoek waren meer dan 1.000 ondernemers betrokken.

Lidmaatschap vereniging komt met de jaren

Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan lid te zijn van één of meerdere verenigingen. Mkb’ers (62%) zijn relatief vaker lid van een vereniging dan zzp’ers (43%). Echter, in absolute aantallen zijn meer zzp’ers lid van verenigingen doordat het merendeel van alle ondernemingen in Nederland uit zzp’ers bestaat.

Het lidmaatschap van de vereniging lijkt met de jaren te komen; recent gestarte ondernemers geven relatief vaker aan (nog) geen lid te zijn van een vereniging.

Ondernemersverenigingen worden gezien als`verbinder’

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen (lokale) ondernemersverenigingen en (landelijke) brancheverenigingen. Ruim een derde (36%) van de ondernemers is lid van een ondernemersvereniging en drie op de tien (29%) van een branchevereniging.

Ondernemers zijn vooral lid van een ondernemersvereniging om in contact te komen met andere ondernemers en om te netwerken. Van een landelijke of branchevereniging is men voornamelijk lid voor de informatie over de branche en over wet-/regelgeving. Dit komt overeen met de functie die leden de verenigingen toekennen: een ondernemersvereniging ziet men vaker als een ‘verbinder’ en een (landelijke) branchevereniging vaker als een ‘voorlichter’. Beide type verenigingen worden door leden gezien als een vertegenwoordiger van ondernemers.

Bron: Kamer van Koophandel NL